Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 2. kurss, 2. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
   
1
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
2
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
3
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
D.Grīnvalds, Ķīp6-305
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
4

 

 

5

 

 

6
10:15-11:50 Pr.d. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, M1/1-25
12:30-14:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
14:30-16:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
7
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
14:30-16:05 Lekc. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, Āz12-103
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
8
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
9
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
10
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
11

 

 

12

 

 

13
14:30-16:05 Lekc. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
14
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
15
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
16
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
17
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
D.Grīnvalds, Ķīp6-305
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
18

 

 

19

 

 

20
10:15-11:50 Pr.d. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, M1/1-25
12:30-14:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
14:30-16:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
21
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
14:30-16:05 Lekc. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, Āz12-103
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
22
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
23
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
24
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
25

 

 

26

 

 

27
14:30-16:05 Lekc. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
28
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
29
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
30
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
     

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)