Arhitektūra (RABA0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 2. kurss, 2. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4
14:30-16:05 Lekc. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
5
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
6
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
7
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
8
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Doc. T.Smirnova, Ķīp6-305
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
9

 

 

10

 

 

11
10:15-11:50 Pr.d. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, M1/1-25
12:30-14:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
14:30-16:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
12
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
14:30-16:05 Lekc. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, Āz12-103
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
13
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
14
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
15
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
16

 

 

17

 

 

18
14:30-16:05 Lekc. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
19
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
20
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
21
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
22
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Doc. T.Smirnova, Ķīp6-305
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
23

 

 

24

 

 

25
10:15-11:50 Pr.d. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, M1/1-25
12:30-14:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
14:30-16:05 Pr.d. Datormācība (pamatkurss)
Asist. J.Mačāns, Ķīp6-228
16:30-18:05 Lekc. Mazās grupas un personības socioloģija
Doc. L.Girsova, Ķīp6A/6B-133
26
08:15-09:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc. Arhitektūras vēsture I
Doc. A.Tipāne, Ķīp6-115
14:30-16:05 Lekc. Sociālās attīstības modeļi
Doc. L.Girsova, Āz12-103
16:30-18:05 Lekc. Vispārējā socioloģija
Doc. V.Kuņickis, Ķīp6A/6B-131
27
16:30-18:05 Lekc. Vadības socioloģija
Doc. A.Šņitņikovs, Āz12-101
28
10:15-11:50 Pr.d. Arhitektūras projektēšana II
Doc. M.Švēde, D.Bērziņš, G.Grabovskis, Doc. A.Vītols, J.Alksnis, Ķīp6-302
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ēku daļas
D.Zemešs, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc. Zīmēšana II
Doc. D.Baumane, Doc. A.Meldere, Ķīp6-435
29
12:30-14:05 Lekc. Ēku tipoloģija
Prof. U.Bratuškins, Ķīp6-307
30

 

 

 

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)