Arhitektūra (RAGA0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 1. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
   
1

 

 

2
10:00-16:00 PP Prakse
, -
3
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Interjera arhitektūra
M.Hermansons, Prof. U.Bratuškins, Asoc.prof. A.Ulme, Ķīp6-117
10:15-11:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
4

 

 

5

 

 

6
12:30-14:05 MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
14:30-16:05 KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
7
08:15-09:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Vēsturisko ēku saglabāšana
Doc. I.Dirveiks, Ķīp6-306
12:30-14:05 Lekc. Latvijas arhitektūra
Prof. J.Krastiņš, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā
Doc. J.Zemītis, Ķīp6-308
8

 

 

9
10:00-16:00 PP Prakse
, -
10
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Interjera arhitektūra
M.Hermansons, Prof. U.Bratuškins, Asoc.prof. A.Ulme, Ķīp6-117
10:15-11:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
12:30-14:05 Kons. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -, Individuāli, vienojoties ar darba vadītāju
11

 

 

12

 

 

13
12:30-14:05 MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
14:30-16:05 KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
14
08:15-09:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Vēsturisko ēku saglabāšana
Doc. I.Dirveiks, Ķīp6-306
12:30-14:05 Lekc. Latvijas arhitektūra
Prof. J.Krastiņš, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā
Doc. J.Zemītis, Ķīp6-308
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati
Lekt. J.Bartušauskis, Ķīp6-308
15

 

 

16
10:00-16:00 PP Prakse
, -
17
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Interjera arhitektūra
M.Hermansons, Prof. U.Bratuškins, Asoc.prof. A.Ulme, Ķīp6-117
10:15-11:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
18

 

 

19

 

 

20
12:30-14:05 MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
14:30-16:05 KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
21
08:15-09:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Vēsturisko ēku saglabāšana
Doc. I.Dirveiks, Ķīp6-306
12:30-14:05 Lekc. Latvijas arhitektūra
Prof. J.Krastiņš, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā
Doc. J.Zemītis, Ķīp6-308
22

 

 

23
10:00-16:00 PP Prakse
, -
24
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Interjera arhitektūra
M.Hermansons, Prof. U.Bratuškins, Asoc.prof. A.Ulme, Ķīp6-117
10:15-11:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
12:30-14:05 Kons. Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -, Individuāli, vienojoties ar darba vadītāju
25

 

 

26

 

 

27
12:30-14:05 MD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
14:30-16:05 KD Maģistra darbs ar integrētu diplomprojektu
, -
28
08:15-09:50 Lekc.; Lab.d. Elektrosistēmas arhitektūrā
Prof. S.Vītoliņa, Āz12-K1-216, Studentiem saskaņā ar apstiprinātu grupas sarakstu
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Vēsturisko ēku saglabāšana
Doc. I.Dirveiks, Ķīp6-306
12:30-14:05 Lekc. Latvijas arhitektūra
Prof. J.Krastiņš, Ķīp6-306
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Ēku klimata sistēmas arhitektūrā
Doc. J.Zemītis, Ķīp6-308
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati
Lekt. J.Bartušauskis, Ķīp6-308
29

 

 

30
10:00-16:00 PP Prakse
, -
     

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)