Enerģētika un elektrotehnika (REBN0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 3. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
1

 

 

2
10:15-11:50 Lekc. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-121
3

 

 

4
12:30-14:05 Lab.d. Gaisvadu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
14:30-16:05 Lab.d. Kabeļu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9
10:15-11:50 Lekc. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-121
12:30-14:05 Lekc. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
L.Zemīte, Āz12-121
10
12:30-14:05 Lab.d. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-K1-318
14:30-16:05 Lab.d. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-K1-318
11
08:15-09:50 Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
Asoc.prof. K.Bērziņa, Āz12-K1-427, Kasperuks
10:15-11:50 Pr.d.; Lab.d. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
Asoc.prof. K.Bērziņa, Āz12-K1-427, Kasperuks
12:30-14:05 Lekc. Gaisvadu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
14:30-16:05 Lekc. Kabeļu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23
10:15-11:50 Lekc. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-121
12:30-14:05 Lekc. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
L.Zemīte, Āz12-121
24

 

 

25
12:30-14:05 Lab.d. Gaisvadu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
14:30-16:05 Lab.d. Kabeļu elektroapgādes līnijas
T.Aristovs, O.Makreckis, Āz12-212
26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30
10:15-11:50 Lekc. Elektriskās sistēmas
Prof. I.Zicmane, Āz12-121
12:30-14:05 Lekc. Elektrotehnoloģija un elektroapgādes pamati
L.Zemīte, Āz12-121
         

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)