Finanšu inženiermatemātika (RDMN0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 2. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
           
1

 

 

2
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Profesors p.i. A.Matvejevs, D2-442
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
20:15-21:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
3
18:15-19:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
20:15-21:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
4

 

 

5

 

 

6
16:30-18:05 Lekc. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
18:15-19:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
20:15-21:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
7

 

 

8

 

 

9
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Profesors p.i. A.Matvejevs, D2-442
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
20:15-21:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
10
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Vadošais pētnieks A.Matvejevs, S1-103
18:15-19:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
20:15-21:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
11

 

 

12

 

 

13
16:30-18:05 Lekc. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
18:15-19:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
14

 

 

15

 

 

16
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Profesors p.i. A.Matvejevs, D2-442
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
20:15-21:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
17
18:15-19:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
20:15-21:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
18

 

 

19

 

 

20
16:30-18:05 Lekc. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
18:15-19:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
20:15-21:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
21

 

 

22

 

 

23
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Profesors p.i. A.Matvejevs, D2-442
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
20:15-21:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
24
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Vadošais pētnieks A.Matvejevs, S1-103
18:15-19:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
20:15-21:50 Lekc. Ekonomisko procesu prognozēšana
Asociētais profesors K.Kozlovskis, KC6-501
25

 

 

26

 

 

27
16:30-18:05 Lekc. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
18:15-19:50 Pr.d. Finanšu pārvaldības optimizācija
Profesors V.Ajevskis, D2-442
28

 

 

29

 

 

30
16:30-18:05 Lekc. Finanšu riska vadības programmatūra
Profesors p.i. A.Matvejevs, D2-442
18:15-19:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
20:15-21:50 Lekc. Finanšu analīze un plānošana
Docents N.Koleda, KC6-309
           

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)