Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 3. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1
10:15-11:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
2

 

 

3

 

 

4
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
12:30-14:05 Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
J.Eriņa, KC6-410
5
10:15-11:50 Lekc. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-409
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
6

 

 

7
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole
I.Pokromoviča, KC6-509
12:30-14:05 Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums
I.Eriņa, KC6-509
14:30-16:05 Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-509
8
10:15-11:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
9

 

 

10

 

 

11
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
12:30-14:05 Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
J.Eriņa, KC6-410
12
10:15-11:50 Lekc. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-409
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
13

 

 

14
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole
I.Pokromoviča, KC6-509
12:30-14:05 Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums
I.Eriņa, KC6-509
15
10:15-11:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
16

 

 

17

 

 

18
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
12:30-14:05 Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
J.Eriņa, KC6-410
19
10:15-11:50 Lekc. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-409
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
20

 

 

21
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole
I.Pokromoviča, KC6-509
12:30-14:05 Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums
I.Eriņa, KC6-509
14:30-16:05 Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-509
22
10:15-11:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
23

 

 

24

 

 

25
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
12:30-14:05 Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika
J.Jakubāne, KC6-410
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
J.Eriņa, KC6-410
26
10:15-11:50 Lekc. Stratēģiskā vadīšana
V.Šatrevičs, KC6-409
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Korporatīvā sociālā atbildība
Zinātniskais asistents T.Kreicbergs, KC6-321, Nodarbība notiks angļu valodā
27

 

 

28
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole
I.Pokromoviča, KC6-509
12:30-14:05 Lekc. Patentēšana un intelektuālais īpašums
I.Eriņa, KC6-509
29
10:15-11:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
14:30-16:05 Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs
Asociētais profesors J.Eriņa, Vieslektors E.Jansons, KC6-523, Vieslekt.E.Jansons. Nodarbība notiks angļu valodā
30

 

 

 

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)