Muitas un nodokļu administrēšana (RIGMB)
Maģistra profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 1. kurss, 11. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
           
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7
09:00-12:00 Lekc.; Pr.d. Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6-303
12:30-16:30 Lekc. Muitas audits
Lektors p.i. R.Zukuls, KC6-307
8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14
10:00-12:00 E Valsts ieņēmumu politika un valsts ekonomiskās drošības aspekti
A.Krastiņš, KC6-321
12:30-14:30 E Muitas administrēšanas aktualitātes
Docents (praktiskais) A.Gulbis, KC6-307, I.Knoka
15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

         

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)