Datorsistēmas (RDBD0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 3. kurss, 4. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
           
1

 

 

2
10:15-11:50 Lekc. Mākslīgā intelekta pamati
A.Anohina-Naumeca, D2-149
12:30-14:05 Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Lektors M.Kirikova, S1-208
3
10:15-11:50 Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati
I.Pokromoviča, S1-208
12:30-14:05 Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija
Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš, Āz12-102
14:30-16:05 Lekc. Datoru organizācija un asambleri
U.Sukovskis, Āz12-102
16:30-18:05 Lekc. Funkcionālā programmēšana
Mācību biroja administrators L.Vanaga, S1-105
4
08:15-09:50 Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
10:15-11:50 Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, S1-515
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
A.Jurenoks, D2-525
14:30-16:05 Pr.d.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei
Asociētais profesors N.Prokofjeva, S1-507
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos
J.Čižovs, S1-405
5
08:15-09:50 Lekc. Vadīšanas teorija
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, S1-208
6

 

 

7

 

 

8

 

 

9
08:15-09:50 Lekc. Mākslīgā intelekta pamati
Asociētais profesors A.Anohina-Naumeca, D2-149
10:15-11:50 Lekc. Mākslīgā intelekta pamati
A.Anohina-Naumeca, D2-149
12:30-14:05 Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Lektors M.Kirikova, S1-208
10
08:15-09:50 Lab.d. Datoru organizācija un asambleri
P.Rusakovs, D2-522
10:15-11:50 Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati
I.Pokromoviča, S1-208
12:30-14:05 Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija
Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš, Āz12-102
14:30-16:05 Lekc. Datoru organizācija un asambleri
U.Sukovskis, Āz12-102
16:30-18:05 Lekc. Funkcionālā programmēšana
Mācību biroja administrators L.Vanaga, S1-105
11
08:15-09:50 Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
10:15-11:50 Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
A.Jurenoks, D2-525
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, S1-515
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Mākoņskaitļošana
Asociētais profesors J.Kampars, S1-405
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē
Docents M.Kovaļovs, S1-103
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos
J.Čižovs, D2-453/455
14:30-16:05 Pr.d.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei
Asociētais profesors N.Prokofjeva, S1-507
16:30-18:05 Lekc.; Lab.d. 3D animācija Maya vidē
Docents M.Kovaļovs, S1-103
16:30-18:05 Lekc.; Lab.d. Mākoņskaitļošana
Asociētais profesors J.Kampars, S1-405
12
08:15-09:50 Lekc. Vadīšanas teorija
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, S1-208
13

 

 

14

 

 

15

 

 

16
10:15-11:50 Lekc. Mākslīgā intelekta pamati
A.Anohina-Naumeca, D2-149
12:30-14:05 Lekc. Sistēmu analīze un zināšanu iegūšana
Lektors M.Kirikova, S1-208
17
10:15-11:50 Lekc. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati
I.Pokromoviča, S1-208
12:30-14:05 Lekc.; Lab.d. Lielu datu bāzu tehnoloģija
Profesors J.Eiduks, Lektors A.Auziņš, Āz12-102
14:30-16:05 Lekc. Datoru organizācija un asambleri
U.Sukovskis, Āz12-102
16:30-18:05 Lekc. Funkcionālā programmēšana
Mācību biroja administrators L.Vanaga, S1-105
18
08:15-09:50 Pr.d. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
10:15-11:50 Lekc. Programmatūras attīstības tehnoloģijas
O.Ņikiforova, D2-149
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
Vadošais pētnieks (pēcdok.) A.Jurenoks, S1-515
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Adaptīvas datu apstrādes sistēmas
A.Jurenoks, D2-525
14:30-16:05 Pr.d.; Lab.d. PHP valoda interaktīvo Web-lietojumu izstrādei
Asociētais profesors N.Prokofjeva, S1-507
14:30-16:05 Lekc.; Lab.d. Ievads mākslīgos neironu tīklos
J.Čižovs, S1-405
19
08:15-09:50 Lekc. Vadīšanas teorija
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, S1-208
20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

         

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)