Aviācijas transports (AMCAM)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 3. kurss, 2. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
 
1
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Lektors p.i. A.Gamaļejevs, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
2
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
3
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
4

 

 

5

 

 

6

 

 

7
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
20:15-21:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
8
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Lektors p.i. A.Gamaļejevs, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
9
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
16:30-18:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
10
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
11

 

 

12

 

 

13

 

 

14
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
10:15-11:50 Pr.d. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
15
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Lektors p.i. A.Gamaļejevs, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
17
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
18

 

 

19

 

 

20

 

 

21
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
20:15-21:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
22
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Lektors p.i. A.Gamaļejevs, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
23
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
16:30-18:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
24
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
25

 

 

26

 

 

27

 

 

28
08:15-09:50 Lekc. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
10:15-11:50 Pr.d. Ekonomika
A.Mihņenoka, Ķīp6B-318
14:30-16:05 Pr.d. Gaisa kuģu un dzinēju konstrukcija un izturība (studiju projekts)
Vadošais pētnieks (pēcdok.) M.Hauka, Lo1/V-311, Pēc vienošanas
18:15-19:50 Lekc. Gaisa kuģu aviācijas un radioelektroniskais aprīkojums
Lektors D.Brodņevs, Lo1/V-206
29
08:15-09:50 Lekc. Aviācijas likumdošana
Kvalitātes vadītājs R.Bogdane, Lo1/V-409
10:15-11:50 Lekc. Cilvēka faktors
Lektors p.i. A.Gamaļejevs, Lo1/V-409
14:30-16:05 Lekc. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Matemātikas papildnodaļas (aviācijas transporta uzdevumos)
Profesors E.Šidlovska, Lo1/V-VIII
30
14:30-16:05 Lekc. Gaisa kuģu elektrificētās sistēmas
Docents D.Goreļikovs, Lo1/V-VII
31
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija
S.Rēvele, K1-301
     

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)