Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 1. kurss, 8. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
       
1
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
2

 

 

3

 

 

4
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
5
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6-215
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-304
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
6
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
7
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-25
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
8
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
9

 

 

10

 

 

11
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
12
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6-215
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
13
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
14
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
15
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
16

 

 

17

 

 

18
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
19
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6-215
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-304
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
20
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
21
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-25
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
22
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
23

 

 

24

 

 

25
09:00-14:10 Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, Mācību biroja vadītājs I.Stāmure, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
26
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6-215
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
27
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
28
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
29
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
30

 

 

 

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)