Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIMU0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 1. kurss, 8. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
 
1
08:15-09:50 Lekc. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne, KC6-215
10:15-11:50 Pr.d. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
2
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
3
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
4
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
5

 

 

6

 

 

7
09:00-14:10 Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
8
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne, KC6-215
08:15-09:50 Lekc. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-304
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
9
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
10
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-25
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
11
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
12

 

 

13

 

 

14
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, Mācību biroja vadītājs I.Stāmure, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
15
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne, KC6-215
08:15-09:50 Lekc. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Pr.d. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
16:30-18:05 Pr.d. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
16
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
17
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
18
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
19

 

 

20

 

 

21
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, Mācību biroja vadītājs I.Stāmure, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Investīcijas īpašumu attīstībā
Asociētais profesors S.Geipele, KC6-223, vieslektors A.Sarkans
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
22
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne, KC6-215
08:15-09:50 Lekc. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Pr.d. Latvijas kultūras vēsture
Vieslektors A.Rudzīte, Āz12-K1-115
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-304
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
23
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
24
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-25
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
25
12:30-14:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
12:30-14:05 Lekc. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Pr.d. Uzņēmuma vadīšana
Pētnieks M.Dubickis, KC6-321
14:30-16:05 Lekc. Mikroekonomikas analīze
A.Fedotovs, K1-301
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Patentēšana un intelektuālais īpašums
Lektors I.Eriņa, K1-301
18:15-19:50 Lekc. Zinātnisko pētījumu metodes biznesa informātikā
Profesors M.Kirikova, D2-529
26

 

 

27

 

 

28
09:00-14:10 Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana
Docents R.Kočanova, Zinātniskais asistents Ņ.Kočanovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība
Zinātniskais asistents Ā.Ādlers, KC6-223
16:30-18:05 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
P.Mensahs, KC6-309
18:15-19:50 Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-523
29
08:15-09:50 Lekc. Būvniecības vadīšana
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, Eksperts S.Laizāne, KC6-215
10:15-11:50 Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā
Docents K.Fedotova, M1/1-202
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Projektu plānošana un kontrole
Asociētais profesors J.Eriņa, Lektors I.Eriņa, M1/1-309
18:15-19:50 Lekc. Projektu vadīšana
Lektors I.Eriņa, Āz12-102
30
08:15-09:50 Lekc. Budžeta plānošana un kontrole
Zinātniskais asistents I.Pokromoviča, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Izmaksu analīze
Lektors I.Eriņa, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
P.Mensahs, KC6-508
14:30-16:05 Lekc. Korporatīvā sociālā atbildība
Lektors p.i. P.Mensahs, KC6-511
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-223
16:30-18:05 Lekc.; Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana
Profesors T.Tambovceva, KC6-501
16:30-18:05 Lekc. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Pr.d. Lietišķā komunikācija
Lektors I.Eriņa, Āz12-101
18:15-19:50 Lekc. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
20:15-21:50 Pr.d. Servisu zinātne, vadība un inženierija
Profesors M.Kirikova, Nodaļas vadītājs G.Alksnis, D2-529
31
08:15-09:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
08:15-09:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņ
09:00-11:50 Lekc.; Pr.d. Stratēģiskā vadīšana
Docents V.Šatrevičs, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Komerctiesības
Vieslektors N.Ozoliņš, K1-403, Nikolajs Ozoliņš
12:30-14:05 Lekc.; Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana
Pētnieks J.Zvirgzdiņš, M1/1-301
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-523
16:30-18:05 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari
Zinātniskais asistents R.Lasmanis, Āz12-102
18:15-19:50 Lekc. Biznesa analītika
Direktors (izglītības jomā) I.Birzniece, K1-403
     

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)