Nekustamā īpašuma pārvaldība (RIKN0)
Pirmā līmeņa profesionālā studiju programma
2019./2020. studiju gada rudens semestris

Grafiks: 2. kurss, 11. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
   
1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24
09:00-10:30 E Datormācība (pamatkurss)
Profesors T.Tambovceva, KC6-221
13:00-17:00 Lekc.; Pr.d. Būvniecības pamati un būvizstrādājumi
Asociētais profesors G.Šahmenko, KC6-303
16:00-17:00 I Organizāciju psiholoģija
Docents (praktiskais) S.Gudzuka, D2-144
25
09:00-15:50 Lekc.; Pr.d. Komercaprēķini īpašumu apsaimniekošanā
Zinātniskais asistents Ģ.Zariņš, KC6-215
26
10:00-15:50 Lekc.; Pr.d. Nekustamā un kustamā īpašuma tiesiskie pamati
Zinātniskais asistents I.Puķīte, Ķīp6-115
27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

   

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)