Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 1. kurss, 1. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
           
1

 

 

2

 

 

3
10:15-11:50 Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6-419
12:30-14:05 Pr.d. Vadības socioloģija
Docents A.Šņitņikovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
16:30-18:05 Pr.d. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
4
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
12:30-14:05 Pr.d. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-411
5
08:15-09:50 Pr.d. Matemātika
Docents E.Liepa, KC6-409
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Docents I.Liokumoviča, KC6-311
12:30-14:05 Pr.d. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-419
6
08:15-09:50 Pr.d. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Docents D.Ose, KC6-419
10:15-11:50 Pr.d. Loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, KC6-419,
7

 

 

8

 

 

9

 

 

10
10:15-11:50 Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Vadības socioloģija
Docents A.Šņitņikovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
16:30-18:05 Pr.d. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
11
08:15-09:50 Lekc. Matemātika
Docents E.Liepa, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
12
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Docents I.Liokumoviča, KC6-311
12:30-14:05 Pr.d. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-419
13
08:15-09:50 Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Docents D.Ose, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, KC6-419
14

 

 

15

 

 

16

 

 

17
10:15-11:50 Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6-419
12:30-14:05 Pr.d. Vadības socioloģija
Docents A.Šņitņikovs, KC6-223
14:30-16:05 Lekc. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
16:30-18:05 Pr.d. Starptautiskās darba tiesības
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-523, Vieslekt. Andra Šenberga
18
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
12:30-14:05 Pr.d. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-411
19
08:15-09:50 Pr.d. Matemātika
Docents E.Liepa, KC6-409
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Docents I.Liokumoviča, KC6-311
12:30-14:05 Pr.d. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-419
20
08:15-09:50 Pr.d. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Docents D.Ose, KC6-419
10:15-11:50 Pr.d. Loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, KC6-419,
21

 

 

22

 

 

23

 

 

24
10:15-11:50 Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6-419
12:30-14:05 Lekc. Vadības socioloģija
Docents A.Šņitņikovs, KC6-223
25
08:15-09:50 Lekc. Matemātika
Docents E.Liepa, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Asociētais profesors I.Jurgelāne-Kaldava, KC6-419
26
10:15-11:50 Pr.d. Angļu valoda
Docents I.Liokumoviča, KC6-311
12:30-14:05 Pr.d. Kvalitātes vadības pamati
Docents (praktiskais) J.Pildavs, KC6-419
27
08:15-09:50 Lekc. Uzņēmējdarbības tiesiskie pamati
Docents D.Ose, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Loģistikas pamati
Lektors A.Starčenko, KC6-419
28

 

 

29

 

 

30

 

 

31
10:15-11:50 Lekc. Personāla vadīšana (pamatkurss)
Docents I.Ozoliņa-Ozola, KC6-419
12:30-14:05 Pr.d. Vadības socioloģija
Docents A.Šņitņikovs, KC6-223
         

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)