Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 1. kurss, 10. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
           
1

 

 

2
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
3
10:15-11:50 Lekc. Civilā aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6-221
4
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
5
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
16:30-18:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
6

 

 

7

 

 

8

 

 

9
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
10

 

 

11
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
17
10:15-11:50 Lekc. Civilā aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6-221
18
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
19
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
16:30-18:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
20

 

 

21

 

 

22

 

 

23
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
24

 

 

25
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
26
08:15-09:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
27

 

 

28

 

 

29

 

 

30
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
31
10:15-11:50 Lekc. Civilā aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6-221
         

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)