Uzņēmējdarbība un vadīšana (AIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2019./2020. studiju gada pavasara semestris

Grafiks: 1. kurss, 10. grupa

      
Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena Svētdiena
   
1
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
2
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
16:30-18:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
14

 

 

15
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
16
08:15-09:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
17

 

 

18

 

 

19

 

 

20
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
21
10:15-11:50 Lekc. Civilā aizsardzība
Lektors J.Bartušauskis, KC6-221
22
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
23
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
14:30-16:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
16:30-18:05 Lekc. Kvalitātes sistēmu pamati
Datu analītiķis A.Medne, K1-219
24

 

 

25

 

 

26

 

 

27
10:15-11:50 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
12:30-14:05 Lekc. Biznesa plānošana
Lektors I.Eriņa, KC6-303
18:15-19:50 Lekc. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
20:15-21:50 Pr.d. Starta uzņēmējdarbības vadība
Lektors R.Lasmanis, KC6-223
28

 

 

29
14:30-16:05 Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā
Lektors I.Eriņa, KC6-309
30
08:15-09:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
10:15-11:50 Lekc. Statistika
Docents E.Liepa, KC6-419
     

      

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)