Informācijas tehnoloģija (RDBI0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2018./2019. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmuma lietotnes

Asoc.prof. J.Kampars , D2 - 149

12.30 - 14.05

Lekc. Loģistikas informācijas sistēmu pamati

Prof. E.Ginters , S1 - 413

Pr.d. Ievads projekta vadībā

Doc. V.Minkēviča , S1 - 208

14.30 - 16.05

Lekc. Ievads projekta vadībā

V.Minkēviča , S1 - 311 , Nedēļas: pāra

Lekc. Loģistikas informācijas sistēmu pamati

Prof. E.Ginters , D2 - 447 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Informācijas sistēmu pārvaldība

M.Bonders , S1 - 405 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lab.d. Informācijas sistēmu pārvaldība

M.Bonders , S1 - 405 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Informācijas sistēmu pārvaldība

J.Šlihte , D2 - 149 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Uzņēmuma lietotnes

Asoc.prof. J.Kampars, Zin.asist. K.Pinka , S1 - 405 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lab.d. Uzņēmuma lietotnes

Asoc.prof. J.Kampars, Zin.asist. K.Pinka , S1 - 405 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datu integrācijas un mākoņdatošanas seminārs

Asoc.prof. J.Kampars , S1 - 405

Lekc. Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs)

Prof. G.Merkurjeva , D2 - 435 , Nedēļas: 2.-4.,9.-12.

12.30 - 14.05

Pr.d. Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs)

Prof. G.Merkurjeva , D2 - 435 , Nedēļas: 2.-4.,9.-12.

Lab.d. Datu integrācijas un mākoņdatošanas seminārs

Asoc.prof. J.Kampars , S1 - 405

14.30 - 16.05

Lab.d. Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs)

Prof. G.Merkurjeva , D2 - 435 , Nedēļas: 2.-4.,9.-12.

16.30 - 18.05

Lab.d. Inženiertehniskie risinājumi virtuālās skaitļošanas un simulācijas integrēšanai (seminārs)

Prof. G.Merkurjeva , D2 - 435 , Nedēļas: 2.-4.,9.-12.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)