Automobiļu transports (RMCU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2013./2014. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elektropneimo tehnika

Doc. J.Kaņeps , V36 (Ez6) - 515 , Nedēļas: 1.-8.

10.15 - 11.50

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: nepāra , 3. apakšgrupa

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 227 , Nedēļas: nepāra , 2. grupa

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

K.Šneps-Šnepe , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: nepāra , 1. grupa (16 studenti)

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 227 , Nedēļas: pāra , 1. grupa

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: pāra , 2.2 apakšgrupa

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: nepāra , 1.1 apakšgrupa

Lab.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 227 , Nedēļas: nepāra , 3. grupa

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

K.Šneps-Šnepe , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: nepāra , 2. grupa (16 studenti)

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: pāra , 1.2 apakšgrupa

14.30 - 16.05

Lab.d. Elektropneimo tehnika

Prof. O.Liniņš , V36 (Ez6) - 405 , Nedēļas: nepāra , 2.1 apakšgrupa

Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

K.Šneps-Šnepe , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: nepāra , 3. grupa (pārējie studenti)
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Varbūtību teorija un matemātiskā statistika

Doc. O.Pavļenko , M1/1 - 202 , Nedēļas: 6.-13.

10.15 - 11.50

Lab.d. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16. , 3. grupa

12.30 - 14.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

Lekc. Darba aizsardzība

Prof. V.Urbāne , KC6 - 301 , Nedēļas: 6.-13.

14.30 - 17.55

Lekc.; Pr.d. Transporta ekonomika un organizācija

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 301 , Nedēļas: 6.-13.

14.30 - 16.05

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

16.30 - 19.50

Lekc. Transporta līdzekļu mehānika

O.Irbītis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija

Doc. G.Zalcmanis , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Automobiļu motori 3

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16. , 1. grupa
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

Doc. J.Kreicbergs , - , Nedēļas: 2.,4.,14. , Vēl var būt papildus tikšanās pēc atsevišķa plānojuma

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Automobiļu motori 3

Doc. J.Kreicbergs , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Transporta līdzekļu mehānika (studiju projekts)

Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 221 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16.

14.30 - 16.05

Lab.d. Autotransporta līdzekļu remonts

J.Rudzītis , V36 (Ez6) - 001 , Nedēļas: 1.-5.,14.-16. , 2. grupa
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

BD Bakalaura darbs ar projekta daļu

- , Šajā semestrī darba apjoms 1 KP

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)