Automobiļu transports (RMGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2013./2014. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

16.00 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Autotransporta pārvadājumi (speckurss) 2

Doc. A.Grīslis , V36 (Ez6) - 217 , Nedēļa: 2. , no 10. feb. - 12 darba dienu vakari pēc kārtas
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

11.20 - 13.50

Lekc.; Lab.d. Autotransporta līdzekļu tehniskā ekspluatācija (speckurss) 2

Doc. Ē.Vonda , V36 (Ez6) - 217 , Atsevišķas nodarbības - uzņēmumos

14.00 - 17.00

Lekc.; Lab.d. Auto satiksmes drošība ( speckurss) 2

Doc. A.Grīslis , V36 (Ez6) - 217 , Atsevišķas nodarbības - ceļu satiksmē

18.15 - 21.50

Lekc. Uzņēmējdarbība transportā

Lekt. J.Kuškins , KC6 - 301 , Nedēļas: 1.,4.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 16.15

MD Maģistra darbs

- , Šajā semestrī - darba apjoms 4 KP

16.30 - 18.05

Pr.d. Angļu valoda 2

Ļ.Ņikuļina , V36 (Ez6) - 335
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 17.00

PP Prakse

- , Šajā semestrī - prakses apjoms 3 KP

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)