Tehniskā tulkošana (RHCT0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2014./2015. studiju gada pavasara semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.00 - 19.30

Pr.d. Specializācijas tekstu tulkošana (otrā daļa)

Lekt. D.Rūpniece , Kr1 - 106

19.35 - 21.05

Pr.d. Angļu valodas speckurss cilvēku resursu vadīšanā

Lekt. D.Rūpniece , Kr1 - 106
O
T
R
D
I
E
N
A

18.00 - 19.30

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , Kr1 - 225
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.10 - 19.35

Pr.d. Runas un klausīšanās prasmju attīstīšana 2

A.Eiholca , Kr1 - 106

19.40 - 21.10

Pr.d. Profesionālās literatūras mērķlasīšana un interpretēšana 2

A.Eiholca , Kr1 - 106

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)