Ģeomātika (RBCE0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2016./2017. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Fotogrammetrija

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 9.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Kartogrāfija un fotogrammetrija (studiju projekts)

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Fotogrammetrija

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļas: 1.-8.

12.30 - 14.05

Lab.d. Teritoriālplānošanas pamati

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: 2.-8.

14.30 - 16.05

Lekc. Teritoriālplānošanas pamati

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 112

16.30 - 18.05

Lekc. Astronomija

M.Ābele , Ķīp6A/6B - 104
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Fotogrammetrija

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 112

12.30 - 14.05

Lekc. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 107
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.00 - 11.35

Lekc. Nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas

J.Erns , Ķīp6A/6B - 107 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Pr.d. Teritoriālplānošanas pamati

Doc. O.Metuma , Ķīp6A/6B - 441 , Nedēļa: 1.

12.30 - 14.05

Lekc. Nekustamā īpašuma vērtēšanas sistēmas

J.Erns , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļa: 1.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Reljefa skaitliskie modeļi

Doc. J.Ancāns , Ķīp6A/6B - 107

10.15 - 11.50

Lekc. Augstākā ģeodēzija

Asoc.prof. J.Kaminskis, Doc. J.Ancāns , Ķīp6A/6B - 137

12.30 - 14.05

Pr.d. Ģeodēzisko mērījumu apstrāde

Asoc.prof. M.Kaļinka , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Augstākā ģeodēzija

Asoc.prof. J.Kaminskis, Doc. J.Ancāns , Ķīp6A/6B - 112 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)