Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Finanšu grāmatvedība

I.Jevinga , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika 2

Prof. M.Buiķis , KC6 - 311 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Matemātika 2

Prof. M.Buiķis , KC6 - 311 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Darba aizsardzība muitas un nodokļu iestādēs

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 508 , brīvās izvēles priekšmets

12.30 - 14.05

Pr.d. Krievu valoda

J.Hramovs , KC6 - 311 , brīvās izvēles priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Ievads Eiropas Savienības tiesībās

Doc. A.Čevers , KC6 - 321

16.30 - 18.05

Lekc. Nodokļu informācijas sistēmas

A.Vilks , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

18.15 - 19.50

Pr.d. Nodokļu informācijas sistēmas

A.Vilks , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Finanšu grāmatvedība

I.Jevinga , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības nodokļu politika

Doc. M.Pētersone , KC6 - 309

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Mākslas vēsture un mākslas priekšmetu novērtēšana

L.Neimiševa , KC6 - 321 , brīvās izvēles priekšmets

Pr.d. Speciālā angļu valoda

Lekt. Z.Seņko , KC6 - 309 , brīvās izvēles priekšmets
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 321

14.30 - 16.05

Pr.d. Starptautiskie ekonomiskie sakari

E.Fortiņš , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)