Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308

12.30 - 14.05

Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Lekc. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

16.30 - 18.05

Pr.d.; Lab.d. Personāla plānošana, organizācija un vadīšana

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Mazā biznesa vadīšana

J.Jakubāne , KC6 - 311

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ergonomika

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lekc. Darba un sociālās tiesības

D.Ose , KC6 - 307

16.30 - 18.05

Pr.d. Darba un sociālās tiesības

D.Ose , KC6 - 307 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vadīšanas sistēmanalīze

M.Dubickis , KC6 - 410 , Nedēļas: 2.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Vadīšanas sistēmanalīze

M.Dubickis , KC6 - 410 , Nedēļas: 2.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Mazā biznesa vadīšana

J.Jakubāne , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)