Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma vadīšana (AIGW0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

I Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 10.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

E Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļa: 16.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.,6.,11.,14.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Nekustamo īpašumu vizuālās vides plānošana

Ņ.Kočanovs , KC6 - 223 , Nedēļas: 3.,6.,11.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: pāra , 11a (1.grupa)

12.30 - 14.05

Lekc. Būvniecības projektu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16. , 11a

Lekc. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

14.30 - 16.05

Lekc. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Pr.d. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.,3.,7.,9.,11.,13.,15.

Pr.d. Būvniecības projektu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.-16. , 11a (2.grupa)

16.30 - 18.05

Lekc. Ekoloģijas sistēmu vadīšana

Prof. T.Tambovceva , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

Lekc. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Zemes izmantošanas pārvaldība

Asoc.prof. A.Auziņš , KC6 - 221 , Nedēļas: 3.-4.,6.-11.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Komerctiesības

N.Ozoliņš , K1 - 317a , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Komerctiesības

N.Ozoliņš , K1 - 317a , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.-16.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Doc. K.Fedotova , KC6 - 221 , Nedēļas: 1.-4.,6.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Tirgvedības stratēģiskā vadīšana būvniecībā

Doc. K.Fedotova , KC6 - 221 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.,10.,12.,14.-16.

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Politikas un īpašuma filozofija

Prof. K.Kļaviņš , KC6 - 221 , Nedēļa: 5.

18.45 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Būvniecības vadīšana

Doc. J.Grizāns , KC6 - 221 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)