Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

A.Fiļipovs , KC6 - 223 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 223 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc. Ievads specialitātē

Prof. A.Krastiņš, Doc. D.Aramina , KC6 - 223 , Nedēļas: 1.-8.

14.30 - 16.05

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

A.Fiļipovs , KC6 - 501

16.30 - 18.05

Lekc. Nodokļu administrēšanas pamati

Doc. M.Jurušs , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-9.

Pr.d. Nodokļu administrēšanas pamati

S.Freiberga , KC6 - 321 , Nedēļas: 10.-16. , no o7.11.2017.g.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Administratīvās tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 223

12.30 - 14.05

Pr.d. Administratīvās tiesības

Doc. A.Čevers , KC6 - 303 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Tirgzinības

B.Levina , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Lietvedība un korespondence

I.Jevinga , KC6 - 303

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Muitas darbības pamati

Doc. A.Gulbis , KC6 - 303

16.30 - 18.05

Lekc. Sports (pašaizsardzība)

T.Jansons , KC6 - 321 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Angļu valoda

Lekt. J.Kučerova , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Tirgzinības

B.Levina , KC6 - 223

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)