Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Pr.d. Statistika

I.Suškeviča , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Statistika

I.Suškeviča , KC6 - 223

16.30 - 18.05

Lekc. Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces

A.Valbahs , KC6 - 303

18.15 - 19.50

Pr.d. Muitas kontroles tehnoloģija un ierīces

A.Valbahs , KC6 - 303 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Lekc. Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223

14.30 - 16.05

Pr.d. Starptautiskie preču piegāžu drošības pamati

Doc. N.Rudzītis , KC6 - 223 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Globālā loģistika un transports

Doc. J.Kuškins , KC6 - 307 , brīvās izvēles priekšmets

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati

B.Levina , KC6 - 301 , brīvās izvēles priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Finanšu analīze un riski

I.Jevinga , KC6 - 311

16.30 - 18.05

Kons. Finanšu analīze un riski (studiju projekts)

I.Jevinga , KC6 - 311 , Nedēļas: 5.-6.

Kons. Bakalaura darbs

Doc. A.Gulbis , KC6 - 303 , Nedēļas: 7.-9.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)