Muitas un nodokļu administrēšana (RICM0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Pr.d. Statistika

I.Suškeviča , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Statistika

I.Suškeviča , KC6 - 223
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 321

12.30 - 14.05

Pr.d. Nodokļu risku vadība

Doc. M.Jurušs , KC6 - 14 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 14 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Nodokļu risku vadība

Doc. M.Jurušs , KC6 - 307
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmējdarbības ekonomika un tirgzinību pamati

B.Levina , KC6 - 301 , brīvās izvēles priekšmets

Lekc.; Lab.d. Globālā loģistika un transports

Doc. J.Kuškins , KC6 - 307 , brīvās izvēles priekšmets

14.30 - 16.05

Lekc. Finanšu analīze un riski

I.Jevinga , KC6 - 311

16.30 - 18.05

Kons. Finanšu analīze un riski (studiju projekts)

I.Jevinga , KC6 - 311 , Nedēļas: 5.-6.

Kons. Bakalaura darbs

I.Jevinga , KC6 - 307 , Nedēļas: 7.-9.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)