Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Asoc.prof. I.Jurgelāne , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Pr.d. Uzņēmējdarbības vadīšana

Doc. I.Ezera , M1/1 - 202
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības vadīšana

Doc. I.Ezera , KC6 - 419

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Personāla vadīšana 2

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , M1/1 - 202

14.30 - 16.05

Lekc. Cilvēku resursu ekonomika

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 410
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Statistika

Asoc.prof. I.Jurgelāne , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 419

14.30 - 16.05

Pr.d. Personāla vadīšana (studiju projekts)

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Pr.d. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 410

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)