Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Ievads studiju nozarē

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ievads studiju nozarē

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-4.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. A.Pola , KC6 - 508 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 511

14.30 - 16.05

Pr.d. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 511
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , M1/1 - 316

14.30 - 16.05

Lekc. Cilvēku resursu ekonomika

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 410

16.30 - 18.05

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

A.Fiļipovs , KC6 - 501
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Ekonomiskās domas vēsture

L.Krilovs , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. D.Rūpniece , KC6 - 511 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskās domas vēsture

L.Krilovs , KC6 - 509
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 511

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)