Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIGU0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 419

20.15 - 21.50

Pr.d. Mūsdienu pētījumu metodes: teorija un prakse 2

Asoc.prof. K.Oganisjana , KC6 - 419
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Inovāciju ekonomika un vadīšana

V.Brakovska , KC6 - 419

20.15 - 21.50

Pr.d. Inovāciju ekonomika un vadīšana

V.Brakovska , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

Doc. R.Greitāne , KC6 - 411

20.15 - 21.50

Pr.d. Aktualitātes mārketingā un stratēģiskajā vadīšanā

Doc. R.Greitāne , KC6 - 411
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs, Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

20.15 - 21.50

Pr.d. Uzņēmējdarbības procesu vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs, Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 308

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)