Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

Prof. K.Didenko , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Lekc. Ievads studiju nozarē

Prof. K.Didenko , KC6 - 419 , Nedēļas: 1.-4.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. A.Pola , KC6 - 508 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 523 , Nedēļas: 9.-16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 311

10.15 - 11.50

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 501

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: 9.-16.

Pr.d. Ekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 508 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Angļu valoda

Doc. I.Liokumoviča , KC6 - 307

10.15 - 11.50

Lekc. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)