Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Statistika

Asoc.prof. I.Jurgelāne , KC6 - 410

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d. Darba aizsardzība

M.Šmitiņš , KC6 - 301

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Doc. I.Ezera , KC6 - 523
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Uzņēmuma vadīšana

Doc. I.Ezera , KC6 - 411

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmuma vadīšana

Doc. I.Ezera , KC6 - 419
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Statistika

Asoc.prof. I.Jurgelāne , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 419
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Biznesa angļu valoda 2

A.Vagele , KC6 - 411

10.15 - 11.50

Pr.d. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Pr.d. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 411

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)