Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datorizētā grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 501 , Nedēļas: 5.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d.; Lab.d. Datorizētā grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 501 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Doc. I.Ezera , KC6 - 523
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

I.Sproģe , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.

12.30 - 14.05

Pr.d. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

I.Sproģe , M1/1 - 304 , Nedēļas: 1.-2.,4.-16.

14.30 - 16.05

Lekc. Vadības grāmatvedība un projektu analīze

I.Sproģe , M1/1 - 316 , Nedēļas: 4.,6.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes vadības pamati

J.Pildavs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.

10.15 - 11.50

Pr.d. Kvalitātes vadības pamati

J.Pildavs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.

12.30 - 14.05

Lekc. Finanšu pārskati

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 308

14.30 - 16.05

Lab.d. Finanšu pārskati

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 308

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)