Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , KC6 - 411

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Uzņēmuma vadīšana (studiju projekts)

Doc. I.Ezera , KC6 - 523

16.15 - 18.00

Lekc. Tirgzinību plānošana

Doc. I.Andersone , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-8.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Elektroniskā komercija

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 402 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Elektroniskā komercija

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 402 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lab.d. Elektroniskā komercija

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 402
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Kvalitātes vadības pamati

J.Pildavs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.

10.15 - 11.50

Pr.d. Kvalitātes vadības pamati

J.Pildavs , KC6 - 309 , Nedēļas: 1.-5.,7.-13.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)