Uzņēmējdarbības loģistika (RICL0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads studiju nozarē

Doc. K.Griķe , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ievads studiju nozarē

Doc. K.Griķe , KC6 - 321 , Nedēļas: 1.-4.

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 13.-14.

14.30 - 16.05

Lekc. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 1.-12.

Pr.d. Materiālzinību pamati

Asoc.prof. L.Mālers , PV3/7 - 213 , Nedēļas: 13.-14.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Matemātika

E.Liepa , KC6 - 523 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.-12.

Lab.d. Darba aizsardzība

Doc. J.Bērziņš , KC6 - 523 , Nedēļas: 13.-16.

12.30 - 14.05

Lekc. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: 2.,4.,6.,8.

Lab.d. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Tirgzinības

Doc. I.Andersone , KC6 - 523

12.30 - 14.05

Lekc. Ekonomika

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 523

14.30 - 16.05

Pr.d. Tirgzinības

Doc. I.Andersone , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. J.Kučerova , KC6 - 308

10.15 - 11.50

Lab.d. Biznesa datu analīzes tehnoloģijas I

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 501
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

E.Liepa , KC6 - 409

10.15 - 11.50

Pr.d. Ekonomika

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

E.Liepa , KC6 - 409

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)