Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 3. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Jaunās produkcijas tirgzinības

Doc. I.Andersone , KC6 - 509

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Produkcijas kvalitātes ekonomika

Doc. R.Greitāne , KC6 - 409

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskās informācijas sistēmas

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Pārdošanas veicināšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 409 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , Kr1 - 225

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole

I.Pokromoviča , KC6 - 301 , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana

I.Pokromoviča , KC6 - 301 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lab.d. Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana

I.Pokromoviča , KC6 - 301 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Cilvēku resursu ekonomika

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 410 , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Pārdošanas veicināšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 307

12.30 - 14.05

Lab.d. Ekonomiskās informācijas sistēmas

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 401

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , D2 - 149 , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)