Uzņēmējdarbība un vadīšana (RICU0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 2. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Datorizētā grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 501 , Nedēļas: 5.-16. , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lab.d. Datorizētā grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 501 , Nedēļas: 5.-16. , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lab.d. Ekonomiskā prognozēšana

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 401

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , Ķīp6A/6B - 131

Lekc.; Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , Kr1 - 225
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana

I.Pokromoviča , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lab.d. Uzņēmējdarbības lēmumu pieņemšana

I.Pokromoviča , KC6 - 301

14.30 - 16.05

Lekc. Ekonomiskā prognozēšana

Doc. K.Kozlovskis , KC6 - 402 , Nedēļas: nepāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Personīgo finanšu pārvaldība

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Pr.d. Personīgo finanšu pārvaldība

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: 4.,8.,10.,14. , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgo finanšu pārvaldība

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Pr.d. Personīgo finanšu pārvaldība

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: 4.,8.,10.,14. , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lekc. Investīciju plānošana

Prof. N.Lāce , KC6 - 303 , Nedēļas: 5.-16.

14.30 - 16.05

Pr.d. Investīciju plānošana

Prof. N.Lāce , KC6 - 303 , Nedēļas: 5.-16.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)