Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

J.Jakubāne , KC6 - 411
O
T
R
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Izmaksu analīze

Lekt. I.Eriņa , KC6 - 509 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Budžeta plānošana un kontrole

I.Pokromoviča , KC6 - 301

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lab.d. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 513
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Inovāciju ekonomika

Lekt. I.Eriņa, M.Dubickis , KC6 - 511

14.30 - 16.05

Lab.d. Inovāciju ekonomika

Lekt. I.Eriņa, M.Dubickis , KC6 - 511 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)