Cilvēku resursu vadīšana (RICR0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Lab.d. Jaunu produktu dizaina un attīstības metodika

Asoc.prof. D.Ščeulovs , KC6 - 308 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lekc. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Pr.d. Vispārējā socioloģija

Doc. V.Kuņickis , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , KC6 - 411 , Brīvā izvēle

12.30 - 14.05

Pr.d. Komercdarbība un sociālais dialogs

M.Dubickis , KC6 - 411 , Brīvā izvēle

14.30 - 16.05

Lab.d. Saskarsmes psiholoģija (ekonomistiem)

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 301 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Stratēģiskā vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 301 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc. Saskarsmes psiholoģija (ekonomistiem)

Lekt. I.Ozoliņa-Ozola , KC6 - 301
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Stratēģiskā vadīšana

Lekt. V.Šatrevičs , KC6 - 301

12.30 - 14.05

Lekc. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

J.Jakubāne , M1/1 - 303

14.30 - 16.05

Pr.d. Ražošanas un pakalpojumu organizēšana

J.Jakubāne , M1/1 - 303
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

10.15 - 11.50

Lekc. Personīgās finanses

Doc. G.Ciemleja , KC6 - 321 , Nedēļas: nepāra , Brīvā izvēle

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)