Ekonomika (RIBE0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 308

20.15 - 21.50

Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 308
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Reģionālās attīstības riski

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Reģionālās attīstības riski

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Lekc. Starptautiskās finanses

I.Dovladbekova , KC6 - 508

16.30 - 18.05

Pr.d. Starptautiskās finanses

I.Dovladbekova , KC6 - 508
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 513

14.30 - 16.05

Lab.d. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 513
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Doc. U.Kamols , KC6 - 509

16.30 - 18.05

Lekc. Latvijas tautsaimniecība

Asoc.prof. V.Skribans , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)