Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde

Prof. G.Bažbauers, J.Ziemele , Āz12-K1 - 115

18.15 - 19.50

Pr.d. Teritorijas ilgtspējīga energoapgāde (studiju projekts)

Prof. G.Bažbauers, J.Ziemele , Āz12-K1 - 115
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Teritoriju saimnieciskā darbība

Doc. N.Balabka , KC6 - 511

12.30 - 14.05

Pr.d. Teritoriju saimnieciskā darbība

Doc. N.Balabka , KC6 - 511
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 423 , Nedēļas: pāra

10.15 - 11.50

Lekc. Fizika 2

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 213

12.30 - 14.05

Lekc. Datorgrafika teritoriālajā plānošanā

Asoc.prof. M.Kaļinka , - , Nedēļas: nepāra , Kc6-11

Lekc. Datorgrafika teritoriālajā plānošanā

Doc. O.Metuma , - , Nedēļas: pāra , Kc6-11

14.30 - 16.05

Lekc. Civilā aizsardzība

Asoc.prof. J.Malahova , KC6 - 419 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Pilsētekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 509

12.30 - 14.05

Lekc. Pilsētekonomika

Doc. U.Kamols , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Speciālā angļu valoda

J.Kališenko , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)