Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ievads specialitātē

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-4.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ievads specialitātē

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 513 , Nedēļas: 1.-4.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. A.Pola , KC6 - 508 , Nedēļas: 2.-16.

10.15 - 11.50

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Lekt. L.Budņiks , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 511

14.30 - 16.05

Pr.d. Mikroekonomika

A.Fedotovs , KC6 - 511

16.30 - 18.05

Pr.d. Vides pārvaldības tiesiskie aspekti

D.Ose , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 508

Pr.d. Angļu valoda

Lekt. D.Rūpniece , KC6 - 513

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Politoloģija

Asoc.prof. G.Ozolzīle , M1/1 - 316

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 303

16.30 - 18.05

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

A.Fiļipovs , KC6 - 501
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Vides pārvaldības tiesiskie aspekti

D.Ose , KC6 - 508

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 511

12.30 - 14.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. A.Pola , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)