Uzņēmējdarbība un vadīšana (RIBU0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 6. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Zinātniskā pētniecība uzņēmējdarbībā

Prof. I.Voronova , KC6 - 401 , Nedēļas: 9.-16.

Lekc.; Pr.d. Angļu valoda (papildkurss ekonomistiem)

S.Šlosberga , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Saimnieciskās un darba tiesības

D.Ose , KC6 - 409 , Nedēļas: 1.-8.

Lekc.; Pr.d. Darba vide un ergonomika

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 410 , Nedēļas: 9.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 21.00

Lekc.; Pr.d. Biznesa plānošana

Doc. N.Balabka , KC6 - 511

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)