Būvniecība (RBCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 4. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Ģeotehnikas pamatkurss

Lekt. E.Šķēle, M.Krievāns , Ķīp6A/6B - 350 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība 2

Doc. V.Lūsis , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Pr.d. Būvdarbu tehnoloģija un darba drošība (studiju projekts)

Doc. V.Lūsis , Ķīp6A/6B - 132

16.30 - 18.05

Lekc. Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: 1.-8.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Betonmācība

Doc. J.Biršs , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lekc.; Lab.d; Pr.d.; Dzelzsbetona konstrukcijas

Prof. L.Pakrastiņš, Doc. A.Sprince, V.Mitrofanovs , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Doc. A.Ramata, Prof. A.Lešinskis , Ķīp6A/6B - 132
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Ģeotehnikas pamatkurss

Lekt. E.Šķēle , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Metāla konstrukcijas 2

Prof. R.Ozoliņš , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Pr.d. Metāla konstrukcijas (studiju projekts)

Prof. R.Ozoliņš , Ķīp6A/6B - 132

14.30 - 16.05

Lekc. Ēku rekonstrukcija un restaurācija

Doc. K.Kostjukovs , Ķīp6A/6B - 132 , IZVĒLES PRIEKŠMETS

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)