Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 3. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 511 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 511 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 308

20.15 - 21.50

Pr.d. Nekustamā īpašuma ekonomika

S.Jansone , KC6 - 308
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 303

12.30 - 14.05

Lekc. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 303 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Sabiedriskā sektora ekonomika

K.Plotka , KC6 - 303 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Lekc. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana

I.Pavlova , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Grāmatvedība un finanses

Lekt. L.Tīse , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Lietišķā komunikācija

Doc. I.Ezera , KC6 - 303

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas valstu ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra , Brīvā izvēle
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Grāmatvedība un finanses

Lekt. L.Tīse , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Projektu vadīšana

Doc. R.Greitāne , KC6 - 410

14.30 - 16.05

Lekc. Eiropas valstu ekonomika

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508 , Brīvā izvēle

16.30 - 18.05

Pr.d. Pilsētas un teritorijas infrastruktūras plānošana (studiju projekts)

I.Pavlova , KC6 - 508

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)