Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RICS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Eiropas Savienības organizācija un funkcijas

D.Sīle , KC6 - 410 , Nedēļas: 11.,16. , Pārceltās nodarbības

10.15 - 11.50

Lekc. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.,4.-5.,7.,9.,11.,13.,15.

12.30 - 14.05

Pr.d. Ekonomiskā un transporta ģeogrāfija

J.Paiders , KC6 - 523 , Nedēļas: 1.,4.-5.,7.,9.,11.,13.,15.
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lab.d. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

10.15 - 11.50

Lekc. Kvantitatīvās metodes ekonomikā

V.Ozoliņa , KC6 - 409

12.30 - 14.05

Lekc. Muitas likumdošana Latvijā un ārvalstīs

Doc. A.Čevers , M1/1 - 303
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 508 , ar priekšzināšanām

Pr.d. Franču valoda

K.Krapāne , KC6 - 411 ,

12.30 - 14.05

Lekc. Uzņēmējdarbības loģistika

Doc. P.Patļins , KC6 - 419 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 307 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Vācu valoda

L.Rozenberga , KC6 - 419 , bez priekšzināšanām

16.30 - 18.05

Lekc. Eiropas Savienības organizācija un funkcijas

D.Sīle , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Eiropas Savienības organizācija un funkcijas

D.Sīle , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Starptautiskā biznesa plānošana

R.Grišajevs , KC6 - 419 , lekcija notiks angļu valodā

10.15 - 11.50

Lekc. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Uzņēmējdarbības loģistika

Doc. P.Patļins , KC6 - 309 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Grāmatvedība

Lekt. L.Tīse , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Finanšu pamati

Doc. N.Semjonova , KC6 - 410 , Nedēļas: nepāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)