Reģionālās attīstības un pilsētekonomikas inženierija (RICH0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 4. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc. Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)

K.Plotka , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Investīciju projekts teritorijas attīstībai (studiju projekts)

K.Plotka , KC6 - 410 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Pr.d. Reģionālās attīstības riski

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 508 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Reģionālās attīstības riski

Doc. K.Gorbunova , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Publiskās investīcijas reģionālajā attīstībā

K.Plotka , KC6 - 410
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Doc. U.Kamols , KC6 - 308

12.30 - 14.05

Lekc. Pašvaldības saimniecības pārvaldība

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 509

14.30 - 16.05

Pr.d. Pašvaldības saimniecības pārvaldība

Asoc.prof. T.Survilo , KC6 - 509
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 508

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Teritoriālais mārketings

Lekt. A.Mihņenoka , KC6 - 513

16.30 - 18.05

Pr.d. Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu vadīšana

Doc. U.Kamols , KC6 - 509

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)