Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (RIGS0)
Maģistra profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Globālā loģistika un transports

Doc. J.Kuškins , KC6 - 410

20.15 - 21.50

Lab.d. Globālā loģistika un transports

Doc. J.Kuškins , KC6 - 410
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra , Nodarbība notiks angļu valodā

Lekc. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

T.Grizāne , KC6 - 501 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Eiropas Savienības ekonomiskās politikas aktualitātes

Asoc.prof. I.Judrupa , KC6 - 309 , Nedēļas: nepāra , Nodarbība notiks angļu valodā

Pr.d. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

T.Grizāne , KC6 - 501 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Pedagoģija

Asoc.prof. A.Baldiņš , Ķīp6A/6B - 133

18.15 - 19.50

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

I.Kačevska , KC6 - 308 , Nedēļas: 5.-16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Starptautisko ekonomisko sakaru tiesiskā regulēšana

I.Kačevska , KC6 - 308 , Nedēļas: 5.-16.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

16.30 - 18.05

Lekc. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 308 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Organizāciju psiholoģija

Doc. S.Gudzuka , KC6 - 308 , Nedēļas: pāra

18.15 - 19.50

Lekc. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

Asoc.prof. V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

T.Grizāne , KC6 - 501 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.

20.15 - 21.50

Pr.d. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

Asoc.prof. V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Statistikas datu apstrādes un analīzes metodoloģija

T.Grizāne , KC6 - 501 , Nedēļas: 10.,12.,14.,16.
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Pr.d. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)

Doc. O.Bogdanova , KC6 - 410 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Doc. O.Bogdanova , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-4.,6.,8.,10.,12. , Nodarbība notiks angļu valodā

20.15 - 21.50

Lekc. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana

Doc. O.Bogdanova , KC6 - 410 , Nedēļas: 1.-4.,6.,8.,10.,12. , Nodarbība notiks angļu valodā

Pr.d. Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana (studiju projekts)

Doc. O.Bogdanova , KC6 - 410 , Nedēļas: 5.,7.,9.,11.,13.,15.

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V - Viskalu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela, In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV- Paula Valdena iela (Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (Meža 1/3), D2 - Daugavgrīvas iela 2 (Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (Āzenes iela)