Ekonomika (RIME0)
Maģistra akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Pētījumu metodoloģija

Prof. I.Voronova , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes

J.Saulītis , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Pr.d. Pētījumu metodoloģija

Prof. I.Voronova , KC6 - 513 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Latvijas tautsaimniecības vēsture un aktualitātes

J.Saulītis , KC6 - 513 , Nedēļas: pāra
O
T
R
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Valsts ekonomiskā politika

I.Dovladbekova , KC6 - 509

20.15 - 21.50

Lekc. Darba aizsardzības pamati

Lekt. J.Bartušauskis , KC6 - 409 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Valsts ekonomiskā politika

I.Dovladbekova , KC6 - 509 , Nedēļas: pāra
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Makroekonomikas analīze

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.

20.15 - 21.50

Pr.d. Makroekonomikas analīze

Prof. M.Šenfelde , KC6 - 511 , Nedēļas: 1.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

18.15 - 19.50

Lekc. Ekonometrija

V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Skribāne , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

20.15 - 21.50

Lab.d. Ekonometrija

V.Ozoliņa , KC6 - 501 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ekonomiskās analīzes teorija

I.Skribāne , KC6 - 411 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)