Būvniecība (ABCB0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 2. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas (studiju projekts)

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334

14.30 - 16.05

Lekc. Būvkonstrukciju automatizētā projektēšana

K.Kalniņš , Ķīp6A/6B - 355
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana

Prof. A.Borodiņecs , Ķīp6A/6B - 256
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Prof. M.Dobelis , Ķīp6A/6B - 446

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Arhitektūras projektēšanas pamatkurss

Lekt. A.Afanasjeva , Ķīp6A/6B - 344

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Būvmehānika (vispārīgais kurss)

Asoc.prof. J.Šliseris , Ķīp6A/6B - 344

14.30 - 16.05

Lekc.; Pr.d. Materiālzinību pamati

Doc. D.Stepins , Āz12 - 407
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Būvdarbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 344

10.15 - 11.50

Lekc.; Pr.d. Metāla konstrukcijas 2

Doc. N.Van Gejeka , Ķīp6A/6B - 334 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Būvdarbu tehnoloģija

Asoc.prof. M.Vilnītis , Ķīp6A/6B - 344 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc.; Pr.d. Ģeodēzija

Doc. J.Ancāns , M1/1 - 209

14.30 - 16.05

Lab.d. Ģeodēzija

Doc. J.Ancāns , M1/1 - 209 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)