Materiālzinātnes (RWBW0)
Bakalaura akadēmiskā studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
P
I
R
M
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Kons. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 441 , Nedēļas: nepāra

12.30 - 14.05

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 101 , Nedēļas: nepāra

Lab.d. Datormācība (pamatkurss)

Prof. J.Lavendels , S1 - 209-211 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Doc. T.Bobinska , Ķīp6A/6B - 137

Kons. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 434

16.30 - 18.05

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Prof. J.Lavendels , Ķīp6A/6B - 344
O
T
R
D
I
E
N
A

10.15 - 11.50

Lekc.; Lab.d. Civilā aizsardzība

Prof. V.Jemeļjanovs , PV3/7 - 310 , Nedēļas: pāra

12.30 - 14.05

Lekc. Ķīmija materiālzinātnē

J.Vaivads , PV3/7 - 356

14.30 - 16.05

Lab.d. Ķīmija materiālzinātnē

J.Vaivads , PV3/7 - 414

16.30 - 18.05

Lekc. Ievads materiālzinātnē

Asoc.prof. S.Gaidukovs , PV3/7 - 254
T
R
E
Š
D
I
E
N
A

14.30 - 16.05

Lab.d. Ievads materiālzinātnē

Prof. S.Reihmane, Prof. R.Merijs-Meri, Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 9.-12.

Lekc. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Asoc.prof. L.Ramāna , PV3/7 - 356

16.30 - 18.05

Lab.d. Ievads materiālzinātnē

Prof. S.Reihmane, Prof. R.Merijs-Meri, Asoc.prof. M.Dzenis , PV3/7 - 254 , Nedēļas: 9.-12.
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 132

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Asoc.prof. L.Ramāna , Ķīp6A/6B - 133

12.30 - 14.05

Lekc. Tiesību pamati

D.Ose , Āz12 - 103

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Doc. T.Bobinska , Ķīp6A/6B - 137 , Nedēļas: nepāra

Pr.d. Ekonomika

Doc. N.Balabka , PV3/7 - 356 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)