Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0)
Bakalaura profesionālo studiju programma
2017./2018. studiju gada rudens semestris


Nodarbību grafiks: 1. kurss, 1. grupa

Izdrukas versija 
DienaLaiksNodarbība, mācībspēks, norises vieta
O
T
R
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Saskarsmes pamati

Doc. S.Gudzuka , Ķīp6A/6B - 440

10.15 - 11.50

Pr.d. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 344

12.30 - 14.05

Pr.d. Tēlotāja ģeometrija un inženiergrafika

Doc. G.Veide , Ķīp6A/6B - 440

14.30 - 16.05

Lekc. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: nepāra

Lekc. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 132 , Nedēļas: pāra
C
E
T
U
R
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 132

10.15 - 11.50

Pr.d. Datormācība (pamatkurss)

Asist. J.Mačāns , Ķīp6A/6B - 453

12.30 - 14.05

Lekc. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 101

14.30 - 16.05

Pr.d. Ekonomika

Doc. N.Balabka , Ķīp6A/6B - 440 , Nedēļas: nepāra

Lekc.; Pr.d. Ievads siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 256 , Nedēļas: pāra

16.30 - 18.05

Lekc.; Pr.d. Ievads siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijā

A.Krēsliņš , Ķīp6A/6B - 256 , Nedēļas: pāra
P
I
E
K
T
D
I
E
N
A

08.15 - 09.50

Lekc.; Pr.d. Elementārās matemātikas pamatnodaļas

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132

10.15 - 11.50

Lekc. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 132

12.30 - 14.05

Lab.d. Fizika

Asoc.prof. I.Klemenoks , PV3/7 - 401 , Nedēļas: pāra

14.30 - 16.05

Pr.d. Matemātika

Lekt. S.Čerņajeva , Ķīp6A/6B - 348 , Nedēļas: pāra

Adrešu atšifrējumi
K – Kaļķu iela, M – Meža iela, Āz – Āzenes iela (Ķīpsala), Kr – Kronvalda bulvāris, V – Viskaļu iela (Ezermalas), Lo – Lomonosova iela,
In – Indriķa iela, Ve - Ventspils iela, Kc - Kalnciema iela, PV - Paula Valdena iela (agrāk Āzenes iela), S1 - Sētas iela 1 (agrāk Meža 1/3),
D2 - Daugavgrīvas iela 2 (agrāk Meža 1/4), Ķīp - Ķīpsalas iela (agrāk Āzenes iela)